YASA VE YÖNETMELİKLER

KANUNLAR

1- TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU – 6643

2- ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN - 6197

3- İSPENÇİYARİ ve TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU - 1262

4- ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN - 984

5- UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN - 2313

6- KOZMETİK KANUNU - 5324

7- SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU - 3359

8- SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU - 5510
TÜZÜKLER

1- TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ
YÖNETMELİKLER

1- TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

2- TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZANELER BÖLGE TEMSİLCİLİKLERİ VE ECZACILAR İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ YÖNETMELİĞİ

3- ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK

4- DOKTORLUK, HEMŞİRELİK, EBELİK, DİŞ HEKİMLİĞİ, VETERİNERLİK, ECZACILIK VE MİMARLIK EĞİTİM PROGRAMLARININ ASGARİ EĞİTİM KOŞULLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

5- SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA DAİR YÖNETMELİK

6- İTHAL EDİLECEK İLAÇ HAM, BAŞLANGIÇ MADDELERİ İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLAR YÖNETMELİĞİ

7- KOZMETİK YÖNETMELİĞİ

8- KOZMETİK ÜRÜN VEYA HAM MADDELERİNİN ETKİNLİK VE GÜVENİLİLİK ÇALIŞMALARI İLE KLİNİK ARAŞTIRMALAR HAKKINDA YÖENETMELİK

9- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİ

10- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN SINIFLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM VE FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

12- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

13- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN İMALATHANELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

14- FARMASÖTİK MÜSTEHZARLARIN BİYOYARARLANIM VE BİYOEŞDEĞERLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

15- BİYOSİDAL ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ

16- BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

17- İLAÇLARIN GÜVENLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

18- GERİ ÇEKME YÖNETMELİĞİ

19- TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
TALİMATNAMELER

1- SANAYİ VE ZİRAATTE KULLANILAN ZEHİRLİ MADDELERİN ECZANELERDE SURETİ HIFIZ VE SATIMI HAKKINDA TALİMATNAME
ULUSLARARASI SÖZLEŞME VE BELGELER

1- BİR AVRUPA FARMAKOPESİ GELİŞTİRİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME