Yardımlaşma Sandığı Kredi Faiz Oranları Hakkında - Türk Ekonomi Bankası

42.A.00404
25.12.2019

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Piyasa koşullarındaki rahatlamayla birlikte; Üyelerimize Sandığımızca kullandırılan kredi faizlerini de düşürmek amacıyla kredi faiz oranları yeniden düzenlenmiştir.

 

Mevcut kredi kullandırım faiz oranı aylık %1,07 düzeyinden %0,99 düzeyine çekilmiştir. Talep edilen krediler, Türk Ekonomi  Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır.

 

Türkiye İş  Bankası aylık faiz oranı %1,05 olarak devam etmektedir.

 

Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

 

 

Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır.

 

Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir. Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

 

 

23.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit ve faiz oranlarını içeren tablomuz ektedir. Kredi kullanacak üye ve kefillerimizin eksiklerinin tamamlatılması, kredi talep formlarının asılları birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılması için gereğini, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurmasını saygılarımla rica ederim. 

 

 

Ecz.Saygın GARĞIN
Sayman

 

 

 

Kredi tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları;
a. Nüfus Cüzdanı,
b. İmza Sirküleri,
c. Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi.
d. Vergi Levhası,
e. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri.
f. Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için Oda Kayıt belgesi.

 

 

 

 

 

30 Aralık 2019 - Okunma Sayısı : 327