TÜRK EKONOMİ BANKASI FAİZ ORANLARI HAKKINDA

41.A.0018987
25.10.2019

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

 

Piyasa koşullarını da dikkate alarak, üyelerimize kullandırılan kredilerin maliyetini daha da düşürmek amacıyla Sandığımızca Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılan kredilerin faiz oranı aylık %1,25 düzeyinden %1,18 düzeyine çekilmiştir.

Şu anda % 1,18 faiz oranı ile talep edilen krediler, Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. T.İş Bankası kredi kullandırım faiz oranı ise %1,25 olarak devam etmektedir.

Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır.

Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir.

Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

Ayrıca kredi kullanacak üyelerimizin kredi talep formlarının asıllarıyla birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılmasını, gereği için bilgilerinizi ve konuyu üyelerinize duyurmanızı saygılarımla rica ederim.

Ecz.Mehmet İbrahim ÖZKOL
Sayman

 

 

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evraklar;

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  2. İmza sirküleri,
  3. Son 2 tam yıl sonu gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem geçici vergi beyannamesi.
  4. Vergi levhası,
  5. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,
  6. Üyesi olunan eczacı odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için oda kayıt belgesi.

*Banka, gerek duyması durumunda ek bilgi ve belge isteyebilecektir.

Türk Ekonomi Bankası Kredi Ödeme Tablosu için tıklayınız.

11 Kasım 2019 - Okunma Sayısı : 353