KRONİK HASTALIĞI NEDENİYLE SAĞLIK RAPORU OLAN HASTALARIN İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ TEMİNİ HAKKINDA

KRONİK HASTALIĞI NEDENİYLE SAĞLIK RAPORU OLAN HASTALARIN İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ TEMİNİ HAKKINDA

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 21.01.2022 (bugün) tarihinde “Kronik Hastalığı Nedeniyle Sağlık Raporu Olan Hastaların İlaç Ve Tıbbi Cihaz Temini Hakkında” başlığı ile bir duyuru yayınlamıştır. Duyuru aşağıdaki şekildedir;


“Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişiminde aksamaya neden olunmaması ve olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla Kurumumuz tarafından sağlık raporlarının süresine ve bu raporlara istinaden reçetesiz temin edilecek ilaçlara ilişkin Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan 18.03.2020 tarihli ve 28.08.2020 tarihli duyurular ile bilgilendirmeler yapılmış ve bu kapsamda 01.01.2020 tarihi itibarı ile sonlanmış veya bu tarihten sonra sonlanacak olan kronik hastalık raporlarının süresi uzatılarak vatandaşlarımızın doğrudan eczanelerden ilaç temini yapması sağlanmıştır.


Kurumumuz internet sitesinde yayımlanan 29.11.2021 tarihli duyuru ile bazı hastalıklar için reçetesiz ilaç temin edilmesine son verilmiş olup 28.02.2022 tarihinde aşağıda yer alan ilaç grupları için de reçetesiz ilaç temin edilmesine son verilecek, bunun dışında kalan ilaçlara ait raporların süreleri ise 30.04.2022 tarihine dek uzatılarak reçetesiz ilaç temini uygulamasına devam edilecektir.


Reçetesiz tıbbi cihaz teminine ilişkin olarak 20.03.2020 tarihli duyuru ekinde yer alan tıbbi malzemelerin rapor süreleri 30.04.2022 tarihine kadar uzatılmış olup ilgili malzemelerin reçetesiz teminine devam edilecektir.
Bu kapsamda, aşağıda belirtilen gruplar için de süresi uzatılan sağlık raporlarının 28.02.2022 tarihine kadar yenilenmesi gerekmekte olup bu tarih itibariyle Kurum tarafından süresi uzatılan raporlar geçersiz sayılacak ve bu gruplar için reçetesiz ilaç teminine son verilecektir.


01.03.2022 tarihinden itibaren bu grup ilaçların temini yeni düzenlenecek rapor ve bu rapora istinaden düzenlenecek reçete ile mümkün olacak olup halen süresi devam eden sağlık raporlarına istinaden ilaçlar ise reçete karşılığında temin edilebilecektir.


1) 4.2.12 - İmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri
2) 4.2.13 - Hepatit tedavisi
3) 4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri
4) 4.2.15 - Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, tikagrelor ve ranolazin kullanım ilkeleri
5) 4.2.18 - Orlistat kullanım ilkeleri
6) 4.2.27 - Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri
7) 4.2.30 - Pulmoner hipertansiyon ile kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ilaç kullanım ilkeleri
8) 4.2.33.D - Göz hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
9) 4.2.34 – Multipl Skleroz Hastalığında fampiridin, beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod, okrelizumab, kladribin, natalizumab ve alemtuzumab kullanım ilkeleri
10) Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Sistemi’ne dahil ilaçlar


Tüm ilgililere önemle duyurulur.”


Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

Kurum duyurusu için tıklayınız.

 

22 Ocak 2022 - Okunma Sayısı : 443