Kişisel Verileri Koruma Kurumunun Duyurusu Hakkında

42.A.00/454

27.12.2019

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Bilindiği gibi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.

Veri Sorumluları Sicili, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) gözetiminde Başkanlık tarafından kamuya açık olarak tutulmaktadır. Bu amaçla oluşturulan ve kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine, kayıt yükümlülüğü kapsamındaki veri sorumlularınca işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili bilgi girişi yapılması gerekmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, Birliğimizin, Bölge Eczacı Odalarımızın ve eczanesi bulunan meslektaşlarımızın, VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, 27.12.2019 tarihinde Kurumun internet sayfasında yayımlanan duyuru ile, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının VERBİS’e kayıt işlemleri ile ilgili takvimde 6 aylık bir öteleme yapılmıştır.

Buna göre,

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.06.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek veya tüzel kişi sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularına Sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen sürenin 31.12.2020 tarihine,

kadar uzatılmasına karar verildiği, kararın ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanacağı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından duyurulmuştur.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman ÜNEY

Genel Sekreter

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun duyurusu için tıklayınız.

 

30 Aralık 2019 - Okunma Sayısı : 329