Ekim 2021-Şubat 2022 Fatura Dönemleri için Ek Fatura Düzenlenmesi İşlem Basamakları

Ekim 2021-Şubat 2022 Fatura Dönemleri için

Ek Fatura Düzenlenmesi İşlem Basamakları

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Birliğimiz arasında 04.03.2022 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 2022/1 Ek Protokolü'nün 8.maddesinde, eczacı indirim oranları ve reçete başı hizmet bedellerinin belirlendiği 3.4 maddesinin, 01.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olacağı düzenlenmesi yer almaktadır.

İlgili madde ve mali konularla ilgili düzenlemelerin 01/10/2021 tarihinden geçerli olacak şekilde yürürlüğe alınacağı, eczanelerin mali haklarında mağduriyet oluşturmayacak şekilde gerekli düzenlemelerin yapılacağını bildiren 28.10.2021 tarihli "2020 yılı eczane satış hasılatı işlemleri" başlıklı Medula Eczane Sistemi duyurusuna istinaden, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 7 Haziran 2022 tarihinde Birliğimiz tarafından gönderilen yazı ile, Kurum ile eczaneler arasında mali konularda yapılacak mahsuplaşma işlemlerinin uygulamaya konulacağı tarih hakkında bilgi talep edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Medula Eczane Sistemi’nde 12.08.2022 tarihinde yayımlanan ve Birliğimiz internet sayfasından da duyurulan “Ekim 2021-Şubat 2022 Fatura Dönemleri için Ek Fatura Düzenlenmesi” başlıklı duyuru kapsamında, eczacı indirim oranları ve reçete başı hizmet bedeli farklarını talep etmek üzere ek fatura düzenlenmesi için işlem basamakları duyurumuzun devamında yer almaktadır.

Ek faturalar düzenlendikten hemen sonra, meslektaşlarımızca ilgili Kurum taşra teşkilatına (SSGM’ye) teslim edilebilecek ve Kurum taşra teşkilatlarınca (SSGM’ler tarafından) hemen işleme alınarak, protokolde yer alan ödeme süresi ve sıra beklenmeksizin ödemeleri gerçekleştirilecektir. 

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

İşlem basamakları için tıklayınız.

Resim 1

 

 

 

 

Resim 2

Resim 3

 

 

 

Resim 4

Resim 5

Resim 6

Resim 7

Resim 8

Resim 9 

18 Ağustos 2022 - Okunma Sayısı : 266