COVID – 19 ile Mücadele İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Eylem Planı ve Risk Analizi Formu Hakkında

COVID – 19 ile Mücadele İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Eylem Planı ve Risk Analizi Formu Hakkında

42.A.00/2907
29.04.2020
BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA


COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde toplum sağlığının korunması ve sağlık hizmet sunumunun sürekliliğini sağlama sorumluluğunun yanında, meslektaşlarımız, çalışanlarının sağlığını ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesi noktasında da büyük bir gayret içerisindedirler ve çok önemli bir sorumluluğu omuzlarında taşımaktadırlar.

İlgili mevzuat gereği ve ilerleyen süreçte yaşanması muhtemel risklerin azaltılması/bertarafı açısından eczanelerimizde bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmelerinin ve Acil Durum Eylem Planlarının pandemi ile mücadele tedbirlerini de içerecek şekilde güncellenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda FarmaInBox üzerinden erişime açık olan Eczaneler için Risk Değerlendirmesi formu COVID-19 pandemisi risklerini içerecek şekilde güncellenmiştir. Ayrıca meslektaşlarımızın bir yönlendirme aracı olarak kullanabileceği taslak "COVID – 19 Hastalığı ile Mücadele Acil Durum Eylem Planı" hazırlanarak FarmaInBox sistemine yüklenmiştir. Söz konusu taslak acil durum eylem planı ve imza çizelgesi meslektaşlarımızın eczanelerinin mekânsal ve organizasyonel süreçlerini gözden geçirerek gerekli gördükleri değişiklikleri yapabilmelerine imkan sağlamak adına Microsoft Word Dosya formatında da ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

"COVID – 19 Hastalığı ile Mücadele İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planı"nın

· Eczane özelindeki ihtiyaçlar ve süreçler bağlamında gözden geçirilerek güncellenmesi /düzenlenmesi
· İlgili tüm basamaklar ve işlemlerde sorumlu kişi tanımlamalarının netleştirilmesi,
· İhtiyaç duyulan maddeler için açıklama bölümünde detaylara yer verilmesi,
· Acil Durum Eylem Planı ve ilgili diğer konularda personel eğitimleri/bilgilendirmelerinin yapılması
· Tüm eğitim ve takip süreçlerinin imzalı çizelgelerle dokümante edilerek ilgili belgelerin Eczane İş Sağlığı ve Güvenliği Dosyasında arşivlenmesi gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Eylem Planlarının Sağlık Bakanlığı, ilgili diğer Kurum ve Kuruluşları ve Birliğimiz tarafından yapılacak duyuru ve önlemler doğrultusunda belirli dönemlerde güncellemesi, gereken konularda personel bilgilendirmelerinin yapılması ve eylem planının tüm çalışanlar için kolay erişilebilir bir alanda bulundurulması önemlidir.

Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Ecz.Arman Üney

Genel Sekreter

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Acil Durum Eylem Planı için tıklayınız.

Personel Eğitimi Katılım Çizelgesi için tıklayınız.

 

05 Mayıs 2020 - Okunma Sayısı : 403