2020 YILI SGK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA

SGK SÖZLEŞME ALIM SIRA LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ............

2020 SGK PROTOKOL YENİLENMESİNDE İSTENEN BELGELER

 • Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi,
 • Bölge eczacı odasından onaylı sözleşme metni,
 • Eczacı odasından alınan yeni tarihli “sözleşmeye engel yoktur” belgesi,
 • Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden de alınabilir)
 • Diploma numarası,
 • Eczane kaşesi

Not: Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınan 2019 yılı satış hasılatını gösteren onaylı (ıslak imzalı) ek-5 İndirmek için tıklayınız... veya İnteraktif Vergi Dairesinden alınan hasılat formu (Islak imza zorunlu değildir.)

2020 SGK PROTOKOLÜNÜ İLK KEZ YAPACAKLAR İÇİN İSTENEN BELGELER

 • Kimlik fotokopisi (t.c.kimlik no ile birlikte),
 • Ruhsat fotokopisi,
 • İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,
 • Bölge eczacı odasından onaylı sözleşme metni, SÖZLEŞME ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ........
 • Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (yeni açılan eczaneler hariçtir.)
 • Eczacı odasından alınan yeni tarihli “sözleşmeye engel yoktur” belgesi,
 • Adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden de alınabilir)
 • Diploma numarası,
 • Eczane kaşesi,
 • İkametgah belgesi,
 • Banka hesap cüzdanı fotokopisi.

TIBBİ MALZEME TEMİNİ SÖZLEŞMESİ ve EKİNDE OLMASI GEREKEN BELGELER

1-Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni 
2-Ek-6/2 Sözleşme Başvuru Formu (Sözleşmenin orta sayfasında bulunmaktadır)
3-Eczacı Tanımlayıcı No bilinmelidir (266…………) Eczanenin TİTUBB kaydında yer almaktadır.
4-Kaşe

SÖZLEŞME ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ........

SÖZLEŞMELER DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

- 4 nüsha halindeki sözleşmenin hepsinde seri numarasının aynı olduğunun kontrol edilmesi
-Her nüshanın en üst kısma 18..…. ile başlayan SGK Sicil Numaralarının yazılması gerekmektedir.
Sözleşmedeki Boşlukların Doldurulması
-Eczane adresinin listelerle karşılaştırılarak ve ruhsatta olduğu şekilde yazılması (ayrıca kaşelerdeki adresin de aynı olması)
Adres değişikliği olup bildirim yapmamış eczanelerin, adres değişikliği dilekçesi, ruhsat fotokopisi ve İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak olan Ruhsat Teslim Tebellüğ Tutanağı’ nın fotokopisini sözleşmeye eklemeleri 
-Eczane ünvanının yazılması,
-Eczacı ad-soyadının yazılması, askerlik, hastalık, vefat vb. durumlarda mesul müdür olması halinde mesul müdür ad-soyadının yazılması,
-Sözleşmenin başlangıç tarihi 01.10.2020 olarak yazılması (01.10.2020 tarihinden sonra sözleşme yapan eczaneler için sözleşme tarihinin yazılması)
-“ECZANE” yazan kısma eczane kaşesi basılarak imzalanması (kaşe şeklindeki imza kabul edilmeyecektir. Mutlaka ıslak imza olmalıdır) 
-Sadece “KURUMA VERİLECEK” nüshasının ön yüzüne “Protokol hükümlerini okudum ve kabul ettim” yazılacak, iç sayfalara (sağ sayfa ve sol sayfa) ve arka sayfaya sadece imza yeterlidir.
Diğer nüshaların; ön-iç sayfa (sağ sayfa ve sol sayfa) ve arka sayfaya sadece imza yeterlidir.
-Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde varisin/varislerin kaşe ve imzası olmalıdır.
- Mesul Müdür bulunması halinde ayrıca “mesul müdür kaşesi” de basılarak imzalanmalıdır.    
-Eczacı varsa ayrıca mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası ve Diploma Numarasının yazılması, 
-Eczanenin sözleşmesinin “İhtiyati Tedbir” ile yenilenmesi halinde “Diploma No” yazan kısmın altındaki boşluğa “….. mahkemesinin …. Esas No (D.İş No), … tarihli ihtiyati tedbir kararına istinaden ihtirazı kayıtla sözleşme yenilenmektedir” yazılarak imzalanmalıdır. 

Bilgilerinize önemle duyurulur.

 

16 Ekim 2020 - Okunma Sayısı : 1082