01.07.2022-31.12.2022 Dönemi TEB Yardımlaşma Sandığı Aidatları

43.A.00/6695

05/07/2022

 

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01.07.2022 – 31.12.2022 dönemi için (0,333603) olduğu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 04.07.2022 / 27998389- 010.06.02-1342135 sayılı genelgesiyle 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Birinci Bölümünün 5 inci maddesi beşinci fıkrasında yer alan hükümlere göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 154 üncü maddesi uyarınca;

01.07.2022 – 31.12.2022 Döneminde;

Giriş Aidatı - Eczane Eczacısı için:  500,40.TL.

Yıllık Aidat - Eczane Eczacısı için:  500,40TL.

Giriş Aidatı - Kamu Eczacısı için:   250,20.TL

Yıllık Aidat - Kamu Eczacısı için:   250,20.TL olarak tahsil edilecektir.

Eczane Eczacısı dışında kalan üyeler (Mesul Müdür, İkinci Eczacı, Yardımcı Eczacı, Özel Kuruluşlarda Çalışan Eczacılar, Emekli Eczacılar, Çalışmayan Eczacılar); Kamu eczacısı aidatı kadar giriş ve yıllık aidat öder.

39. Olağan Büyük Kongre'de afet fonu katkı payının oda aidatı kadar alınması kararı alınmıştır.

01.07.2022 – 31.12.2022 döneminde Afet Fonu Aidatı;

Eczane Eczacıları ve Eczane Mesul Müdürleri için:  166,80.TL olarak tahsil edilecektir.

TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI BANKA VE IBAN NUMARALARI:

 T.İş Bankası Farabi Şb. TR 81 0006 4000 0014 2400 0971 46 (Aidatlar)

 T.İş Bankası Farabi Şb. TR 55 0006 4000 0014 2400 4427 40 (Afet Fonu)

 Halk Bankası Abidinpaşa Şb. TR81 0001 2001 2270 0017 0000 01 (Aidatlar)

 Halk Bankası Abidinpaşa Şb. TR54 0001 2001 2270 0017 0000 02 (Afet Fonu)

 

 

Uzm. Ecz. Tahir Özelçi

Sayman

 

07 Temmuz 2022 - Okunma Sayısı : 243