ÖNEMLİ!
SGK İlaç Teminine İlişkin Protokol ve Tıbbi Malzeme Sözleşmelerinin Dağıtımı

Değerli Meslektaşlarımız;

19 Haziran 2019  ÇARŞAMBA gününden itibaren SGK sözleşmelerinin dağıtımına başlanacaktır. Sözleşmelerin dağıtımı 08:30-18:00 saatleri arasında yapılacak olup, sözleşmelerle ilgili kademelendirilen fiyatlar aşağıda görülmektedir.

Sözleşme yapacak meslektaşlarımız eğer sözleşme belgesini hemen teslim edecek ise mutlaka kendisinin gelmesi gerekmektedir. (ECZANE KAŞESİ İLE)

 

SGK ILAC TEMINI SOZLESMESI ICIN GEREKLI EVRAKLAR;

 

1-)Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni (sözleşme başlangıç tarihi 01.04.2019 tarihli  yazılacaktır.

2) Mükellefin Bağlı Olduğu Vergi Dairesinden Alınan 2018 Yılı Hasılatını Gösteren Onaylı Ek-5 Formu (ECZANE SATIŞ HASILATI FORMU KDV HARİÇ) İnteraktif Vergi Dairesinden alması gerekmektedir.

3) Eczacının Kurumla 2019 Yılı Sözleşmesi Yapmak İstediğine Dair Dilekçe

4) Adli Sicil Belgesi (E-devlet'ten alınabilir, SGK' ya şeklinde talep edilmesi gerekmektedir.),

Sözleşmeler Odamız tarafından teslim alınarak toplu halde kuruma teslim edilecektir.

 

MEDIKAL MALZEME SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR;

 

1) Ek-6-2 Form (Sözleşme Başvuru Formu) Doldurulmuş Olarak(Eczanenin ÜTS kaydı olması gerekmektedir),

2) İmza Sirküsü Fotokopisi,

3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4) Eczane Kaşesi,

5) Ruhsat Fotokopisi (Mesul Müdür var ise Mesul Müdürlük Belgesi eklenmesi gerekmektedir),

6) Ek-6-3 Form (Eczane Taahhütnamesi) Doldurulmuş Olarak,

7) Adli Sicil Kaydı (E-devlet'ten alınabilir SGK'ya şeklinde talep edilmesi gerekmektedir.)

8) Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni 

Not: Medikal Malzeme sözleşmesi için gereken Ek-6-2 ve Ek-6-3 formları sözleşme içerisinde mevcuttur.

İskonto oranları, hasılat bilgileri ve fiyatları gösteren satış hasılat tablosu aşağıdaki gibidir;

 

 

 

 

2018 YILI HASILAT BİLGİSİ (VARSA 6736

SAYILI KANUN KAPSAMINDA KESİLEN

FATURA TUTARI VE KDV HARİÇ) (TL)

ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU

UYGULANACAK BİRİM FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL

0-276.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

150 TL

276.001-552.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

250 TL

552.001-966.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

350 TL

966.001-1.242.000

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

450 TL

1.242.001-1.656.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

500 TL

1.656.001-2.070.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

550 TL

2.070.001 ve üzeri

4.KADEME (%2,75 ISKONTO)

550 TL